Lanjutan Contoh Soal Vektor (Kelas XII IPA KTSP)

\begin{array}{ll}\\ \fbox{1}.&\textrm{Panjang vektor}\: \: \vec{a}=\displaystyle \begin{pmatrix} -7\\ 24 \end{pmatrix}\: \: \textrm{adalah}....\\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad 8&&\textrm{d}.\quad 25\\ \textrm{b}.\quad 12&\textrm{c}.\quad 17&\textrm{e}.\quad 35 \end{array} \end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{d}\\\\ \begin{aligned}\textrm{Panjang Vektor}\: \: \vec{a}&=\displaystyle \begin{pmatrix} -7\\ 24 \end{pmatrix}\: \: \textrm{adalah}:\\ \left | \vec{a} \right |&=\sqrt{(-7)^{2}+(24)^{2}}\\ &=\sqrt{49+576}\\ &=\sqrt{625}\\ &=25 \end{aligned}.

\begin{array}{ll}\\ \fbox{2}.&\textrm{Diketahui titik}\: \: P(n,2),\: Q(1,-2),\: n>0\: \: \textrm{dan panjang}\: \: \overline{PQ}=5,\: \: \textrm{maka nilai}\: \: n\: \: \textrm{adalah}....\\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad 1&&\textrm{d}.\quad 4\\ \textrm{b}.\quad 2&\textrm{c}.\quad 3&\textrm{e}.\quad 5 \end{array} \end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{d}\\\\ \begin{aligned}\overline{PQ}&=5\\ \sqrt{(x_{Q}-x_{P})^{2}+(y_{Q}-y_{P})^{2}}&=5\\ (x_{Q}-x_{P})^{2}+(y_{Q}-y_{P})^{2}&=25\\ (1-n)^{2}+(-2-2)^{2}&=25\\ (1-n)^{2}+16&=25\\ (1-n)^{2}-3^{2}&=0\\ (1+3-n)(1-3-n)&=0\\ n=4\: \: \textrm{atau}\: \: n=-2& \end{aligned}.

\begin{array}{ll}\\ \fbox{3}.&\textrm{Diketahui vektor}\: \: \vec{a}=\begin{pmatrix} 3\\ 4 \end{pmatrix}\: \: \textrm{dan}\: \: \vec{b}=\begin{pmatrix} 2\\ -1 \end{pmatrix}.\: \textrm{Nilai}\: \: \left | \vec{a}+\vec{b} \right |\: \: \textrm{adalah}....\\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad \sqrt{28}&&\textrm{d}.\quad \sqrt{44}\\ \textrm{b}.\quad \sqrt{30}&\textrm{c}.\quad \sqrt{34}&\textrm{e}.\quad \sqrt{50} \end{array} \end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{c}\\\\ \begin{aligned}\vec{a}+\vec{b}&=\begin{pmatrix} 3\\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\\ -1 \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} 3+2\\ 4+(-1) \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} 5\\ 3 \end{pmatrix}\\ \left | \vec{a}+\vec{b} \right |&=\sqrt{5^{2}+3^{2}}\\ &=\sqrt{25+9}\\ &=\sqrt{34} \end{aligned}.

\begin{array}{ll}\\ \fbox{4}.&\textrm{Jika vektor}\: \: \vec{a}=\begin{pmatrix} 6\\ -4 \end{pmatrix}\: \: \textrm{dan}\: \: \vec{b}=\begin{pmatrix} 3\\ 2 \end{pmatrix},\: \textrm{maka}\: \: 3\vec{a}-2\vec{b}\: \: \textrm{adalah}....\\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad \begin{pmatrix} 12\\ -16 \end{pmatrix}&&\textrm{d}.\quad \begin{pmatrix} 24\\ 16 \end{pmatrix}\\ \textrm{b}.\quad \begin{pmatrix} 24\\ -16 \end{pmatrix}&\textrm{c}.\quad \begin{pmatrix} 12\\ 16 \end{pmatrix}&\textrm{e}.\quad \begin{pmatrix} -12\\ -16 \end{pmatrix} \end{array} \end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{a}\\\\ \begin{aligned}3\vec{a}-2\vec{b}&=3\begin{pmatrix} 6\\ -4 \end{pmatrix}-2\begin{pmatrix} 3\\ 2 \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} 18-6\\ -12-4 \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} 12\\ -16 \end{pmatrix} \end{aligned}.

Gambar berikut untuk soal No.5

374

\begin{array}{ll}\\ \fbox{5}.&\textrm{Diketahui jajar genjang ABCD dengan titik E adalah perpotongan diagonal jajar genjang}. \\ &\textrm{Jika}\: \: \overline{AB}=\vec{b}\: \: \textrm{dan}\: \: \overline{AD}=\vec{a},\: \textrm{maka}\: \: \overline{CE}\: \: \textrm{bila dinyatakan dalam}\: \: \vec{a}\: \: \textrm{dan}\: \: \vec{b}\: \: \textrm{adalah}....\\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad \displaystyle \frac{1}{2}\left ( \vec{a}+\vec{b} \right )&&\textrm{d}.\quad \displaystyle -\frac{1}{2}\left ( \vec{a}+\vec{b} \right )\\ \textrm{b}.\quad \displaystyle \frac{1}{2}\left ( \vec{a}-\vec{b} \right )&\textrm{c}.\quad \displaystyle \frac{1}{2}\left ( \vec{b}-\vec{a} \right )&\textrm{e}.\quad -\displaystyle \frac{1}{2}\left ( 2\vec{a}+\vec{b} \right ) \end{array} \end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{d}\\\\ \begin{aligned} \overline{AC}&=\overline{AD}+\overline{DC}\\ \overline{CA}&=\overline{CD}+\overline{DA}\\ \overline{CE}&=\displaystyle \frac{1}{2}\, \overline{CA}\\ &=\displaystyle \frac{1}{2}\left ( -\vec{b}-\vec{a} \right )\\ &=-\displaystyle \frac{1}{2}\left ( \vec{a}+\vec{b} \right ) \end{aligned}.

Gambar berikut untuk soal No.6

373

\begin{array}{ll}\\ \fbox{6}.&\textrm{Jika vektor}\: \: \overline{AC}=\vec{p},\: \overline{BC}=\vec{q}\: \: \textrm{dan}\: \: \overline{AD}:\overline{DC}=1:2,\: \textrm{maka vektor}\: \: \overline{BD}\: \: \textrm{bila dinyatakan}\\ &\textrm{dalam}\: \: \vec{p}\: \: \textrm{dan}\: \: \vec{q}\: \: \textrm{adalah}....\\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad \displaystyle \frac{1}{3}\left ( 3\vec{p}-2\vec{q} \right )&&\textrm{d}.\quad \displaystyle \frac{1}{3}\left ( \vec{p}-2\vec{q} \right )\\ \textrm{b}.\quad \displaystyle \frac{1}{3}\left ( 3\vec{q}-2\vec{p} \right )&\textrm{c}.\quad \displaystyle \left ( \vec{p}-\displaystyle \frac{1}{3}\vec{q} \right )&\textrm{e}.\quad \displaystyle \frac{1}{3}\left ( \vec{p}-\vec{q} \right ) \end{array} \end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{b}\\\\ \begin{aligned}\overline{AC}:\overline{CD}&=3:-2\\ \overline{CD}&=-\displaystyle \frac{2}{3}\, \overline{AC}\\ &=\displaystyle -\frac{2}{3}\vec{p}\\ \textrm{maka}\, ,\qquad&\\ \overline{BD}&=\overline{BC}+\overline{CD}\\ &=\vec{q}+\left ( -\displaystyle \frac{2}{3}\vec{p} \right )\\ &=\displaystyle \frac{1}{3}\left ( 3\vec{q}-2\vec{p} \right ) \end{aligned} .

\begin{array}{ll}\\ \fbox{7}.&\textrm{Vektor}\: \: \vec{v}=\begin{pmatrix} -2\\ 5 \end{pmatrix}\: \: \textrm{searah dengan vektor}.... \\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad \displaystyle \begin{pmatrix} 2\\ -5 \end{pmatrix}&&\textrm{d}.\quad \displaystyle \begin{pmatrix} -4\\ 5 \end{pmatrix}\\ \textrm{b}.\quad \displaystyle \begin{pmatrix} 2\\ 5 \end{pmatrix}&\textrm{c}.\quad \displaystyle \begin{pmatrix} -6\\ 15 \end{pmatrix}&\textrm{e}.\quad \displaystyle \begin{pmatrix} -3\\ 10 \end{pmatrix} \end{array} \end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{c}\\\\ \begin{aligned}\textrm{Vektor}&\: \: \vec{v}\: \: \: \textrm{searah dengan vektor}\: \: k.\vec{v}\\\\ &\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline \multicolumn{5}{|c|}{k.\vec{v}=k\begin{pmatrix} -2\\ 5 \end{pmatrix}, \textrm{dengan}\: \: k\: \: \textrm{positif}}\\\hline \textrm{a}&\textrm{b}&\textrm{c}&\textrm{d}&\textrm{e}\\\hline \begin{pmatrix} 2\\ -5 \end{pmatrix}=-\begin{pmatrix} -2\\ 5 \end{pmatrix}&\begin{pmatrix} 2\\ 5 \end{pmatrix}=...&\begin{pmatrix} -6\\ 15 \end{pmatrix}=3\begin{pmatrix} -2\\ 5 \end{pmatrix}&\begin{pmatrix} -4\\ 5 \end{pmatrix}=...&\begin{pmatrix} -3\\ 10 \end{pmatrix}=...\\\hline \end{array} \end{aligned}.

\begin{array}{ll}\\ \fbox{8}.&\textrm{Vektor satuan}\: \: \vec{v}=\begin{pmatrix} -5\\ -12 \end{pmatrix}\: \: \textrm{adalah}.... \\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad \displaystyle -\frac{1}{13}\begin{pmatrix} 5\\ 12 \end{pmatrix}&&\textrm{d}.\quad \displaystyle -\frac{1}{17}\begin{pmatrix} 5\\ 12 \end{pmatrix}\\ \textrm{b}.\quad \displaystyle \frac{1}{15}\begin{pmatrix} -5\\ -12 \end{pmatrix}&\textrm{c}.\quad \displaystyle -\frac{1}{17}\begin{pmatrix} 5\\ 12 \end{pmatrix}&\textrm{e}.\quad \displaystyle \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5\\ 12 \end{pmatrix} \end{array} \end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{a}\\\\ \begin{aligned}\vec{e}_{\begin{pmatrix} -5\\ -12 \end{pmatrix}}&=\displaystyle \frac{\begin{pmatrix} -5\\ -12 \end{pmatrix}}{\left | \begin{pmatrix} -5\\ -12 \end{pmatrix} \right |}\\ &=\displaystyle \frac{\begin{pmatrix} -5\\ -12 \end{pmatrix}}{\sqrt{(-5)^{2}+(-12)^{2}}}\\ &=\displaystyle \frac{-\begin{pmatrix} 5\\ 12 \end{pmatrix}}{\sqrt{169}}\\ &=-\displaystyle \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 5\\ 12 \end{pmatrix} \end{aligned}.

\begin{array}{ll}\\ \fbox{9}.&\textrm{Jika titik}\: \: A(2,6)\: \: \textrm{dan}\: \: B(5,3)\: \: \textrm{demikian juga titik}\: \: P\: \: \textrm{terletak pada}\: \: \overline{AB}\: \: \textrm{dengan}\: \: \overline{AP}:\overline{PB}=2:1,\\ &\textrm{maka vektor posisi}\: \: \vec{p}\: \: \textrm{adalah}....\\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad \begin{pmatrix} 4\\ 4 \end{pmatrix}&&\textrm{d}.\quad \begin{pmatrix} 4\\ 2 \end{pmatrix}\\ \textrm{b}.\quad \begin{pmatrix} 4\\ 5 \end{pmatrix}&\textrm{c}.\quad \begin{pmatrix} -4\\ 4 \end{pmatrix}&\textrm{e}.\quad \begin{pmatrix} -4\\ 6 \end{pmatrix} \end{array}\end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{a}\\\\ \begin{aligned}\overline{AP}:\overline{PB}&=2:1\\ \overline{AP}&=2\, \overline{PB}\\ \vec{p}-\vec{a}&=2\left ( \vec{b}-\vec{p} \right )\\ \vec{p}+2\vec{p}&=\vec{a}+2\vec{b}\\ 3\vec{p}&=\vec{a}+2\vec{b}\\ \vec{p}&=\displaystyle \frac{1}{3}\left ( \vec{a}+2\vec{b} \right )\\ &=\displaystyle \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2+2.5\\ 6+2.3 \end{pmatrix}\\ &=\displaystyle \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 12\\ 12 \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} 4\\ 4 \end{pmatrix} \end{aligned}.

\begin{array}{ll}\\ \fbox{10}.&\textrm{Jika}\: \: \vec{a}=\begin{pmatrix} -2\\ 4 \end{pmatrix}\: \: \textrm{dan}\: \: \vec{b}=\begin{pmatrix} 8\\ 4 \end{pmatrix},\: \: \textrm{maka sudut yang dibentuk vektor}\: \: \vec{a}\: \: \textrm{dan}\: \: \vec{b}\: \: \textrm{adalah}....\\ &\begin{array}{lll}\\ \textrm{a}.\quad 0^{\circ}&&\textrm{d}.\quad 60^{\circ}\\ \textrm{b}.\quad 30^{\circ}&\textrm{c}.\quad 45^{\circ}&\textrm{e}.\quad 90^{\circ} \end{array}\end{array}\\\\\\ \textrm{Jawab}:\: \: \textbf{e}\\\\ \begin{aligned}\vec{a}.\vec{b}&=\displaystyle \begin{vmatrix} \vec{a} \end{vmatrix}.\begin{vmatrix} \vec{b} \end{vmatrix}.\cos \angle \left (\vec{a},\, \vec{b} \right )\\ \cos \angle \left (\vec{a},\, \vec{b} \right )&=\displaystyle \frac{\vec{a}.\vec{b}}{\left | \vec{a} \right |.\left | \vec{b} \right |}\\ &=\displaystyle \frac{\begin{pmatrix} -2\\ 1 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 8\\ 4 \end{pmatrix}}{\sqrt{(-2)^{2}+1^{2}}.\sqrt{8^{2}+4^{2}}}\\ &=\displaystyle \frac{-16+16}{\sqrt{20}.\sqrt{80}}\\ &=\displaystyle \frac{0}{40}\\ &=0\\ \cos \angle \left (\vec{a},\, \vec{b} \right )&=\cos 90^{\circ}\\ \angle \left (\vec{a},\, \vec{b} \right )&=90^{\circ} \end{aligned}.

Iklan

Tentang ahmadthohir1089

Nama saya Ahmad Thohir asli orang Purwodadi, Jawa Tengah, lahir di Grobogan 02 Februari 1980. Pendidikan : Tingkat dasar lulus dari MI Nahdlatut Thullab di desa Manggarwetan,kecamatan Godong lulus tahun 1993. dan untuk tingkat menengah saya tempuh di MTs Nahdlatut Thullab Manggar Wetan lulus tahun 1996. Sedang untuk tingkat SMA saya menamatkannya di MA Futuhiyyah-2 Mranggen, Demak lulus tahun 1999. Setelah itu saya Kuliah di IKIP PGRI Semarang pada fakultas FPMIPA Pendidikan Matematika lulus tahun 2004. Pekerjaan : Sebagai guru (PNS DPK Kemenag) mapel matematika di MA Futuhiyah Jeketro, Gubug. Pengalaman mengajar : 1. GTT di MTs Miftahul Mubtadiin Tambakan Gubug tahun 2003 s/d 2005 2. GTT di SMK Negeri 3 Semarang 2005 s/d 2009 3. GT di MA Futuhiyah Jeketro Gubug sejak 1 September 2009
Pos ini dipublikasikan di Info, Matematika, Pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s