Kumpulan Soal

Kumpulan Soal 

\LARGE\fbox{MATEMATIKA WAJIB X}

Silahkan dikerjakan sendiri sebagai bahan latihan

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Bentuk paling sederhana dari \frac{32x^{2}y^{-3}}{2x^{-4}y^{-7}}  adalah… .

\begin{matrix} a. & &2^{2}x^{-6}y^{-10} \\ & & \\ b. & & 2^{4}x^{6}y^{4}\\ & & \\ c. & & 8x^{\frac{1}{2}}y^\frac{3}{7}\\ & & \\ d. & & 8x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{3}{7}}\\ & & \\ e. & & 8x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{3}{7}}\\ & & \end{matrix}.

2. Bentuk  \left ( \frac{p^{-\frac{2}{3}}}{q^{-\frac{1}{3}}} \right )\times \left ( p^{\frac{2}{3}}.q^{\frac{1}{2}} \right )^{2}\div \left ( \frac{p^{\frac{1}{2}}}{q^{\frac{1}{3}}} \right ) akan senilai dengan… .

\begin{matrix} a. & &pq & &&& d. &&p\sqrt[6]{q^{5}} \\ & & & & & \\ b. & & p\sqrt{q} & & &&e.&&p^{\frac{1}{3}}q^{\frac{1}{2}} \\ & & & & & \\ c. & & q\sqrt[6]{pq^{4}} & & & \end{matrix}.

3. Bentuk sederhana dari \frac{\sqrt[3]{x^{4}\sqrt[3]{x\sqrt{x}}}}{\sqrt{x\sqrt[3]{x}}}  adalah… .

\begin{matrix} a. & & \frac{1}{\sqrt[6]{x^{5}}} & & & & d. & & \frac{1}{\sqrt[6]{x}}\\ & & & & & & & & \\ b. & &\sqrt[6]{x^{5}} & & & & e. & & \sqrt[6]{x}\\ & & & & & & & & \\ c. & & x\sqrt[5]{x} & & & & & & \end{matrix}.

4. Bentuk \frac{3^{m+1}-3^{m}}{3^{m}+3^{m-1}} dapat disederhanakan menjadi… .

\begin{matrix} a. & & \frac{3}{4} & & & & d. & & \frac{4}{3}\\ & & & & & & & & \\ b. & & \frac{3}{2} & & & & e. & & \frac{5}{3}\\ & & & & & & & & \\ c. & & \frac{5}{4} & & & & & & \end{matrix}.

5. Nilai \frac{2^{-1}+2^{0}+2^{1}}{2^{-4}+2^{-3}+2^{-2}}=... .

\begin{matrix} a. & & 6 & & & & d. & & 24\\ & & & & & & & & \\ b. & & 8 & & & & e. & & 512\\ & & & & & & & & \\ c. & & 15,5 & & & & & & \end{matrix}.

6. Dalam bentuk pangkat positif  \left (\frac{a^{-1}+b^{-1}}{a^{-1}-b^{-1}} \right )^{-1}=....

\begin{matrix} a. & & \frac{b+a}{b-a} & & & & d. & & \frac{a-b}{a+b}\\ & & & & & & & & \\ b. & & \frac{a+b}{a-b} & & & & e. & & \frac{1}{a}+\frac{1}{b}\\ & & & & & & & & \\ c. & & \frac{b-a}{b+a} & & & & & & \end{matrix}

7. Jika \sqrt{125}+\sqrt{3125}-\sqrt{80}=x\sqrt{5}\: ,\: maka\: nilai\: x\: adalah....

\begin{matrix} a. & & 24 & & & & d. & & 27\\ & & & & & & & & \\ b. & & 25 & & & & e. & & 28\\ & & & & & & & & \\ c. & & 26 & & & & & & \end{matrix}.

8. \sqrt{48}+\sqrt{75}-\sqrt{392}+\sqrt{128}=....

\begin{matrix} a. & & \sqrt{3}-\sqrt{2}\\ & & \\ b. & & 3\sqrt{3}-2\sqrt{2}\\ & & \\ c. & & 3\left ( 3\sqrt{3}-2\sqrt{2} \right )\\ & & \\ d. & & \sqrt{3}+\sqrt{2}\\ & & \\ e. & & 3\left ( 2\sqrt{3}+3\sqrt{2} \right )\\ & & \end{matrix}.

9. \sqrt[3]{16\sqrt[3]{16\sqrt[3]{16\sqrt[3]{16...}}}}=....

\begin{matrix} a. & & 2 & & & & d. & & 16\\ & & & & & & & & \\ b. & & 4 & & & & e. & & 64\\ & & & & & & & & \\ c. & & 8 & & & & & & \end{matrix}.

10. Bentuk senilai dengan \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} adalah… .

\begin{matrix} a. & & \sqrt{3}-\sqrt{2} & & & & d. & & 2+\sqrt{3}\\ & & & & & & & & \\ b. & & \sqrt{3}+2 & & & & e. & & 2-\sqrt{3}\\ & & & & & & & & \\ c. & & \sqrt{3}+\sqrt{2} & & & & & & \end{matrix}.

11. Hasil dari \left ( 1+\sqrt{2}-\sqrt{3} \right )\left ( 1+\sqrt{2}+\sqrt{3} \right )^{2}  adalah… .

\begin{matrix} a. & & \left ( 2+\sqrt{2}+\sqrt{6} \right )\\ & & \\ b. & & \left ( 2+\sqrt{2}-\sqrt{6} \right )\\ & & \\ c. & & 2\left ( 2-\sqrt{2}+\sqrt{6} \right )\\ & & \\ d. & &2\left ( 2+\sqrt{2}-\sqrt{6} \right ) \\ & & \\ e. & & 2\left ( 2+\sqrt{2}+\sqrt{6} \right )\\ & & \end{matrix}.

12. Jika \sqrt{5x^{2}+6x+7}-\sqrt{5x^{2}+6x-8}=5 , maka nilai dari \sqrt{5x^{2}+6x+7}+\sqrt{5x^{2}+6x-8}=....

\begin{matrix} a. & & 3 & & & & d. & &15 \\ & & & & & & & & \\ b. & & 5 & & & & e. & &20 \\ & & & & & & & & \\ c. & & 10 & & & & & & \end{matrix}.

13. Jika  \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}=a+b\sqrt{6} , a dan b adalah bilangan bulat, maka a+b adalah… .

\begin{matrix} a. & & -5 & & & & d. & & 2\\ & & & & & & & & \\ b. & & -3 & & & & e. & &3 \\ & & & & & & & & \\ c. & & -2 & & & & & & \end{matrix}.

14. Nilai x yang memenuhi persamaan \left ( \sqrt{3+2\sqrt{2}} \right )^{x}-\left ( \sqrt{3-2\sqrt{2}} \right )^{x}=\frac{3}{2}  adalah… .

\begin{matrix} a. & &^{3-\sqrt{2}}\log 2 \\ & & \\ b. & & ^{3-\sqrt{2}}\log 3\\ & & \\ c. & & ^{1+\sqrt{2}}\log 2\\ & & \\ d. & & ^{\sqrt{2}}\log \left ( 1+\sqrt{2} \right )\\ & & \\ e. & & ^{\sqrt{3}}\log 2\\ & & \end{matrix}.

15. Nilai p yang memenuhi  8^{3p+1}=128^{p-1} adalah… .

\begin{matrix} a. & & -10& & & & d. & &2 \\ & & & & & & & & \\ b. & & -5 & & & & e. & & 5\\ & & & & & & & & \\ c. & & -2 & & & & & & \end{matrix}.

16. Bentuk 4^{x}=5 senilai dengan … .

\begin{matrix} a. & & ^5\log 4=x & & & & d. & & ^4\log 5=x\\ & & & & & & & & \\ b. & & ^9\log x=4 & & & & e. & & ^x\log 54\\ & & & & & & & & \\ c. & & ^4\log x=5 & & & & & & \end{matrix}.

17. Jika ^4\log 5=p\:\: dan\: \: ^4\log 28=q\: ,\: maka\: \: ^4\log 70 adalah… .

\begin{matrix} a. & & p+q-\frac{1}{2}\\ & & \\ b. & & p+2q+\frac{1}{2}\\ & & \\ c. & & p-q+1\frac{1}{2}\\ & & \\ d. & & p-q+\frac{1}{2}\\ & & \\ e. & & 2p-q+\frac{1}{2}\\ & & \end{matrix}.

18. Nilai dari  16^{{^2\log 3}}+27^{{^3\log \frac{1}{2}}}-\frac{3^{{^3\log 2}}}{2^{{^2\log 3}}}  adalah… .

\begin{matrix} a. & & 36\frac{4}{25} & & & & d. & & 79\frac{8}{13}\\ & & & & & & & & \\ b. & & 45\frac{16}{21} & & & & e. & & 80\frac{11}{24}\\ & & & & & & & & \\ c. & & 62\frac{2}{5} & & & & & & \end{matrix}.

19. (UN IPA 2014)Nilai dari \frac{^4\log 9.^3\log 2+^4\log 8}{^9\log 6-^9\log 2} adalah… .

\begin{matrix} a. & & 5 & & & & d. & & \frac{5}{4}\\ & & & & & & & & \\ b. & & 4 & & & & e. & & \frac{3}{4}\\ & & & & & & & & \\ c. & & 3 & & & & & & \end{matrix}.

20. Bentuk \frac{1}{\left | x \right |-2}  memiliki arti untuk… .

\begin{matrix} a. & & semua & bilangan & x\\ b. & & semua & bilangan & x,&kecuali&nol\\ c. & & semua & bilangan & positif&x\\ d. & & semua & bilangan & x,&kecuali&2\\ e. & & semua & bilangan & x,&kecuali&2&dan&-2 \end{matrix}.

21. Semua bilangan real p  yang jaraknya terhadap 3 kurang dari 1 adalah… .

\begin{matrix} a. & & 3<p<4 & & & & d. & & 3<p<5\\ & & & & & & & & \\ b. & & 2<p<3 & & & & e. & & 1<p<3\\ & & & & & & & & \\ c. & & 2<p<4 & & & & & & \end{matrix}.

22. Banyaknya nilai m yang memenuhi persamaan \left | 2m-1 \right |=4m+5 adalah… .

\begin{matrix} a. & & 0 & & \\ b. & & 1 & & \\ c. & & 2 & & \\ d. & & tak & terhingga & \\ e. & & a,b,c, d&bukan&jawaban&yang&tepat \end{matrix}.

23. Bentuk \left | 2k-1 \right |<5  dapat dituliskan sebagai… .

\begin{matrix} a. & & k>3 & & \\ b. & & k>-2 & atau & k<3\\ c. & & k>-2 & dan &k<3 \\ d. & & k>3 & atau & k<-2\\ e. & & k>3 & dan & k<-2 \end{matrix}.

24. Himpunan seluruh nilai y yang memenuhi 2\leq \left | y-1 \right |\leq 5 adalah… .

\begin{matrix} a. & & -4\leq y\leq -1 & atau & 3\leq y\leq 6 & & & & \\ b. & & 3\leq y\leq 6 & atau & -6\leq y\leq -3 & & & & \\ c. & & y\leq -1 & atau & y\geq 3 & & & & \\ d. & & -1\leq y\leq 3 & & & & & & \\ e. & & -4\leq y\leq 6 & & & & & & \end{matrix}.

25. Pertidaksamaan 2x-a<\frac{x-1}{2}+\frac{ax}{3} mempunyai penyelesaian x>5. Nilai a adalah… .

\begin{matrix} a. & & 2 & & & &d. & &5 \\ & & & & & & & & \\ b. & & 3 & & & &e. & & 6\\ & & & & & & & & \\ c. & & 4 & & & & & & \end{matrix}.

26. Jika p\: dan\: q memenuhi persamaan \left\{\begin{matrix} 2p & - & q & =&4\\ p & + & q &=&2 \end{matrix}\right. , nilai p-2pq+q adalah… .

\begin{matrix} a. & & 0 & & & & d. & & -1\\ & & & & & & & & \\ b. & & 1 & & & & e. & & -2\\ & & & & & & & & \\ c. & & 2 & & & & & & \end{matrix}.

27. Nilai p+q  yang memenuhi persamaan  \frac{2p+3q+4}{3p-q-10}=3  dan \frac{p-q+7}{-2p+q+5}=-3  adalah… .

\begin{matrix} a. & & -3 & & & & d. & & 3\\ & & & & & & & & \\ b. & & -1 & & & & e. & & 5\\ & & & & & & & & \\ c. & & 1 & & & & & & \end{matrix}.

28. Jika nilai a,\: b,\: dan\: c  memenuhi persamaan-persamaan berikut : \frac{25ab}{a+b}=\frac{1}{2}\: ,\: \: \frac{15bc}{b+c}=-1\: ,\: \: dan \: \frac{5ac}{a+c}=-\frac{1}{3} , maka nilai  \left ( a-b \right )^{1-c}  adalah… .

\begin{matrix} a. & & -2 & & & & d. & & 1\\ & & & & & & & & \\ b. & & -1 & & & & e. & & 2\\ & & & & & & & & \\ c. & & 0 & & & & & & \end{matrix}.

29. Jika matriks  A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5\\ 2 & 3 & 5\\ -3 & 0 & 8 \end{pmatrix} dan a_{ij}  menunjukkan unsur dari matriks A baris ke-i kolom ke-j , maka nilai a_{11}+a_{22}^{2}+\frac{1}{64}a_{33}^{3}

\begin{matrix} a. & & 16 & & & & d. & & 19\\ & & & & & & & & \\ b. & &17 & & & & e. & & 20\\ & & & & & & & & \\ c. & & 18 & & & & & & \end{matrix}.

30. Diketahui  matriks P=\begin{pmatrix} 2a-4 & 3b\\ d+2a & 2c\\ 4 & 7 \end{pmatrix} dan  matriks R=\begin{pmatrix} b-5 & 3a-c & 4\\ 3 & 6 & 7 \end{pmatrix} , jika matriks P^{t}=R , maka nilai dari a+b+c-d adalah… .

\begin{matrix} a. & & 3 & & & & d. & & 6\\ & & & & & & & & \\ b. & & 4 & & & & e. & & 7\\ & & & & & & & & \\ c. & & 5 & & & & & & \end{matrix}.

31. Diketahui matriks A=\begin{pmatrix} 1 & 0\\ 1 & 1 \end{pmatrix} , maka nilai A^{2014} adalah… .

\begin{matrix} a. & \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 1 &1 \end{pmatrix} & & & & & d. & \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 1 & 2014 \end{pmatrix} & & \\ & & & & & & & & & \\ b. & \begin{pmatrix} 2014 & 0\\ 1 & 1 \end{pmatrix} & & & & & e. & \begin{pmatrix} 1 & 2014\\ 2014 & 1 \end{pmatrix} & & \\ & & & & & & & & & \\ c. & \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 2014 & 1 \end{pmatrix} & & & & & & & & \end{matrix}.

32. Nilai dari \begin{vmatrix} 1 & 1\\ 1 & 2 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & 1\\ 1 & 3 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & 1\\ 1 & 4 \end{vmatrix}+...+\begin{vmatrix} 1 & 1\\ 1 & n \end{vmatrix}  adalah… .

\begin{matrix} a. & \frac{\left ( n-1 \right )n}{2} & & & & & d. & &\frac{n}{2} \\ & & & & & & & & \\ b. & \frac{n\left ( n+1 \right )}{2} & & & & & e. & & n\\ & & & & & & & & \\ c. & \frac{n+1}{2} & & & & & & & \end{matrix}.

33. Diketahui \begin{pmatrix} 3 & 2\\ 2 & 3 \end{pmatrix}\times \begin{pmatrix} p\\ q \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 210000\\ 190000 \end{pmatrix} . Nilai dari \frac{1}{10000}\left ( p-q \right ) … .

\begin{matrix} a. & & 1 & & & & d. & & 6\\ & & & & & & & & \\ b. & & 2 & & & & e. & & 8\\ & & & & & & & & \\ c. & & 3 & & & & & & \end{matrix}.

34. Diketahui A=\begin{pmatrix} 2 & -1\\ 1 & 0 \end{pmatrix}\: ;\: B=\begin{pmatrix} 0 & 1\\ 2 & 3 \end{pmatrix}\: ;\: C=\begin{pmatrix} -1 & 1\\ 0 & 1 \end{pmatrix}  dan jika 3\left ( X-C \right )=A+2B+2\left ( X-C \right ) , maka matriks X adalah… .

\begin{matrix} a. & \begin{pmatrix} 1 & 2\\ 5 & 5 \end{pmatrix} & & & & & d. & \begin{pmatrix} 1 & 1\\ 7 & 7 \end{pmatrix} & \\ & & & & & & & & \\ c. & \begin{pmatrix} 2 & 1\\ 7 & 5 \end{pmatrix} & & & & & e. & \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 2 & 5 \end{pmatrix} & \\ & & & & & & & & \\ c. & \begin{pmatrix} 1 & 2\\ 5 & 7 \end{pmatrix} & & & & & & & \end{matrix}.

35. Nilai dari \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} adalah… .

\begin{matrix} a. & & -2 & & & & d. & &1 \\ & & & & & & & & \\ b. & & -1 & & & & e. & & 2\\ & & & & & & & & \\ c. & & 0 & & & & & & \end{matrix}.

Sumber Referensi

  1. Budhi, Wono Setya. 2014. Bupena Matematika SMA/MA Kelas X Kelompok Wajib. Jakarta: Erlangga.
  2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Matematika Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Sobirin. 2005. Kompas Matematika: Strategi Praktis Menguasai Tes Matematika SMA Kelas 1. Depok: Kawan Pustaka.
  4. Susianto, Bambang. 2011. Olimpiade Matematika dengan Proses Berpikir Aljabar dan Bilangan. Jakarta: Grasindo.
  5. _________, Algebra: Teoria con 8000 Problemas Propuestos y Resueltos
Iklan

Tentang ahmadthohir1089

Nama saya Ahmad Thohir asli orang Purwodadi, Jawa Tengah, lahir di Grobogan 02 Februari 1980. Pendidikan : Tingkat dasar lulus dari MI Nahdlatut Thullab di desa Manggarwetan,kecamatan Godong lulus tahun 1993. dan untuk tingkat menengah saya tempuh di MTs Nahdlatut Thullab Manggar Wetan lulus tahun 1996. Sedang untuk tingkat SMA saya menamatkannya di MA Futuhiyyah-2 Mranggen, Demak lulus tahun 1999. Setelah itu saya Kuliah di IKIP PGRI Semarang pada fakultas FPMIPA Pendidikan Matematika lulus tahun 2004. Pekerjaan : Sebagai guru (PNS DPK Kemenag) mapel matematika di MA Futuhiyah Jeketro, Gubug. Pengalaman mengajar : 1. GTT di MTs Miftahul Mubtadiin Tambakan Gubug tahun 2003 s/d 2005 2. GTT di SMK Negeri 3 Semarang 2005 s/d 2009 3. GT di MA Futuhiyah Jeketro Gubug sejak 1 September 2009
Pos ini dipublikasikan di Info, Matematika, Pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s